Disclaimer / Ansvarsfraskrivning for hjemmesiden

1. Indhold af online tilbud

Forfatteren forbeholder sig ret til ikke at være ansvarlig for aktualiteten, rigtigheden og fuldstændigheden af oplysningerne på vores hjemmeside. Ansvarskrav mod forfatteren, der vedrører materielle eller immaterielle forhold, som skyldtes brugen eller misbrug af de tilvejebragte oplysninger eller ved brug af ukorrekte og ufuldstændige oplysninger, er udelukket, medmindre forfatteren har lavet en forsætlig eller groft uagtsom Fejl. Alle tilbud er ikke bindende. Forfatteren forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre, supplere eller slette dele af siderne eller hele tilbudet uden forudgående varsel eller midlertidigt eller permanent ophøre med offentliggørelse.

2. Referencer og links

For direkte eller indirekte links til andre hjemmesider ( “hyperlinks”), der ligger uden for forfatterens ansvar, vil en forpligtelse kun træde i kraft, hvor forfatteren er bekendt med indholdet, og det ville være teknisk muligt og rimeligt for at forhindre brugen i tilfælde af ulovligt indhold. Forfatteren erklærer her udtrykkeligt, at der på tidspunktet for sammenkædning ikke var noget ulovligt indhold, der kunne genkendes på de linkede sider. Forfatteren har ingen indflydelse på det nuværende og fremtidige design, indhold eller forfatterskab af de linkede sider. Derfor dissocierer han sig hermed udtrykkeligt fra alt indhold af alle linkede / linkede sider, som blev ændret efter linkindstillingen. Denne erklæring gælder for alle inden for sine egne Internet links og referencer samt til udenlandske poster i gæstebøger, diskussionsfora, link lister, postlister og alle andre former for databaser, som ekstern adgang er mulig. For ulovligt, ukorrekt eller ufuldstændigt indhold og især for skader som følge af brugen eller bortfaldet af sådanne oplysninger, udbyder af den side, der blev henvist til, ikke den, der kun henviser til den respektive offentliggørelse.

3. Ophavsret og varemærkelov

Forfatteren bestræber sig på at respektere ophavsrettighederne af de billeder, grafik, lyd- og videoklip og tekster, for at bruge hans egne billeder, grafik, lyd- og videoklip og tekster eller at bruge licensfrie grafik, lydfiler, videoklip og tekster , Alle på internettet tilbyder, og eventuelt beskyttet brands og varemærker er bestemmelserne i gældende varemærkeret og de rettigheder, indehaveren af ophavsretten ejerskab. Bare på grund af det rene nævnes ikke, at varemærker ikke er beskyttet af tredjeparts rettigheder! Ophavsretten til publicerede objekter, der er oprettet af forfatteren, forbliver udelukkende hos forfatteren af siderne. Reproduktion eller brug af sådan grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikationer er ikke tilladt uden forfatterens udtrykkelige samtykke

4. Juridisk gyldighed af denne ansvarsfraskrivelse

Denne ansvarsfraskrivelse skal betragtes som en del af internettilbudet, hvorfra der henvises til denne side. Hvis sektioner eller individuelle udtryk i denne erklæring ikke er lovlige eller korrekte, forbliver indholdet eller gyldigheden af de øvrige dele uændret af denne kendsgerning

Obligatoriske oplysninger

Dr. Katrin Klemm
CVR: 37014559

Havnevejen 1
5895 Søby
Ærø

T: 44108485
E: mail(at)tandklinik-katrin-klemm.dk

Tilsynsmyndighed

Kassenzahnärztliche Vereinigung Land Brandenburg (KZV Land Brandenburg)
Körperschaft des öffentlichen Rechts (KdöR)
Helene-Lange-Str. 4-5
14469 Potsdam
Telefon (03 31) 29 77-0
www.kzvlb.de

 

Kompetent kammer

Landeszahnärztekammer Brandenburg
Parzellenstraße 94
03046 Cottbus
Telefon (03 55) 3 81 48 -0
Telefax (03 55) 3 81 48 -48
www.lzkb.de

 

Professionel titel og professionelle regler

Jobtitel
Tandlæge (tildelt af: Forbundsrepublikken Tyskland)

Følgende faglige regler gælder:

  • Heilberufe Kammergesetz
  • Zahnheilkundegesetz
  • Berufsordnung
  • Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ)
  • Jeweils einsehbar unter www.lzkb.de
Ansvarlig for indholdet

Dr. Katrin Klemm
Zahnärztin
Havnevejen 1
5895 Søby
Ærø

Løsning af tvister

Europa-Kommissionen tilbyder en platform til online tvistbilæggelse (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Du kan finde vores e-mailadresse i aftrykket ovenfor.

Vi er ikke villige eller forpligtede til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn.

Design & Copyright
Layout, realisering, support

Praxismarketing

Docrelations GmbH
Bureau til markedsføring af praksis & PR
Düsseldorf • Bayreuth

www.docrelations.de

Copyright Billeder
elements.envato.com

Paar spaziert an der Küste © Rawpixel
Alter Mann sitzt am Fluss © westend61
Glückliche Freundinnen bereiten gesundes Mittagessen zu © Demkat

Ansvarsfraskrivelse
Ansvar for indhold

Som tjenesteudbyder er vi ansvarlige for vores eget indhold på disse sider i overensstemmelse med den generelle lovgivning i henhold til § 7 (1) i den tyske telemedielov (TMG). I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi dog ikke forpligtet som tjenesteudbyder til at overvåge transmitterede eller lagrede tredjepartsoplysninger eller til at undersøge omstændigheder, der indikerer ulovlig aktivitet.

Forpligtelser til at fjerne eller blokere brugen af oplysninger i overensstemmelse med generelle love forbliver upåvirket af dette. Ansvar i denne henseende er dog kun muligt fra tidspunktet for kendskab til en konkret overtrædelse. Hvis vi bliver opmærksomme på tilsvarende overtrædelser, fjerner vi straks dette indhold.

Ansvar for links

Vores tilbud indeholder links til eksterne hjemmesider fra tredjeparter, hvis indhold vi ikke har nogen indflydelse på. Derfor kan vi ikke påtage os noget ansvar for dette eksterne indhold. Den respektive udbyder eller operatør af siderne er altid ansvarlig for indholdet af de linkede sider. De linkede sider blev kontrolleret for mulige lovovertrædelser på tidspunktet for linkningen. Ulovligt indhold var ikke genkendeligt på tidspunktet for linket.

En permanent kontrol af indholdet på de linkede sider er dog ikke rimelig uden konkrete beviser for en overtrædelse af loven. Hvis vi bliver opmærksomme på lovovertrædelser, vil vi straks fjerne sådanne links.

Copyright

Indholdet og værkerne, der er oprettet af webstedsoperatørerne på disse sider, er underlagt tysk lov om ophavsret. Kopiering, bearbejdning, distribution og enhver form for udnyttelse uden for ophavsretslovens grænser kræver skriftligt samtykke fra den respektive forfatter eller skaber. Downloads og kopier af denne side er kun tilladt til privat, ikke-kommerciel brug.

For så vidt som indholdet på denne side ikke er skabt af operatøren, respekteres tredjeparters ophavsret. Især er tredjepartsindhold identificeret som sådan. Hvis du alligevel bliver opmærksom på en krænkelse af ophavsretten, bedes du informere os herom. Hvis vi bliver opmærksomme på overtrædelser, vil vi straks fjerne sådant indhold.